Podaci o firmi

Indentifikacioni podaci

  • Naziv firme: “HOLA SYSTEMS” d.o.o.
  • Adresa: Vladislava Petkovića Disa br. 70
  • Mesto: Niš
  • Pib: 111218598
  • Matični broj: 21443778
  • Šifra delatnosti: 6202 – Konsultantske delatnosti u oblasti informacionih tehnologija
  • Broj telefona: 064 144 78 23
  • E-mail: info@hola.rs; office@hola.rs
  • Naziv banke: BANKA INTESA
  • Broj tekućeg računa: 160-0000000534159-39

Za sva dodatna pitanja ili informacije budite slobodni da nas kontaktirate.