Hola digitalni pult za beskontaktno merenje temperature i dezinfekciju ruku

Predstavljamo Vam proizvod koji je podržan u okviru javnog poziva za suzbijanje efekata pandemije COVID-19 Fonda za inovacionu delatnost i Ministarstva, prosvete nauke i tehnološkog razvoja – uređaj za beskontaktno merenje telesne temperature i dezinfekciju ruku.  Svrha ovog uređaja, koji je jedinstven na globalnom tržištu, jeste suzbijanje širenja virusa kao i prevencija nastanka istog.

Namenjen je fabrikama, kompanijama, javnim institucijama, zdravstvenim centrima, objektima od značaja, klinikama i objektima sa većim prometom posetilaca. Potpuno je bezbedan, precizan i lak za korišćenje.

Primer primene uređaja u fabrici ili kompaniji:

Instarliranjem našeg uređaja na ulazu u sektor proizvodnje, obezbeđujete, automatski, kontrolu zravstvenog stanja osoba koje ulaze u prostor, kao i dezinfekciju ruku u svrhu sprečavanja širenja virusa i drugih prenosivih zarazaznih bolesti. Na ovaj način bismo predupredili eventualne zastoje u proizvodnji ili vršenju usluga, kao i finansijske gubitke nastale usled širenja virusa ili bolesti među zaposlenima.

Naši uređaji opremljeni su termalnim kamerama koje mere temperaturu na rastojanju do 60cm, displejem, glasovnim uputstvima na srpskom jeziku kao i automatskim sistemom za dezinfekciju ruku.

Zašto Hola pult?

Korišćenjem Hola uređaja za kontrolu temperature sa opcijom prepoznavanja lica, ni jednoj ustanovi, kompaniji ili zdravstvenom centru više neće biti potrebna osoba koja bi to ručno radila i samim tim se izlagala riziku. Kada korisnici završe merenje temperature na uređaju, zapisi se automatski mogu sačuvati u sistem zbog kasnijih evidencija.

U samom pultu integrisan je beskontaktni uređaj za dezinfekciju ruku sa raspršivačem na bazi alkohola od 70%.

Prednosti

  • Brza detekcija i evidencija korisnika
  • Veštačka inteligencija prepoznavanja lica ugradjena u sistem
  • Bez rizika za zaposlene
  • Ugradjen beskontaktni uređaj sa raspršivačem na bazi alkohola
  • Jedinstven na globalnom tržištu
  • Glasovna i svetlosna signalizacija
  • Mogućnost provere i do 600 korisnika u periodu od 1 h

Temperaturni senzor koji meri na razdaljini i do 1 metra

Detekcija lica sa opcijom prepoznavanja lica sa maskom

Beskontakni sistem za dezinfekciju ruku

Glasovne poruke sa svetlosnom signalizacijom

Dimenzije i materijali

Dimenzije

Visina: 190cm, Širina: 30cm, Debljina: 30cm

Materijal

Kućište je izrađeno od čeličnog lima sa dodatnim ojačanjima i otvorom za punjenje dezinfekcione posude u zadnjem delu.

Napajanje

Napajanje: 240V 50 /60 HZ

Garancija uređaja

Garancija na uređaj iznosi 2 godine.

Najčešća pitanja i odgovori

Koje je prosečno vreme kontrole po korisniku?

Pult je zamišljen kao kontrolni i nije za duža zadržavanja. Vreme koje korisnik provede za kompletnu proveru sa dezinfekcijom ne traje duže od 5 do 7 sekundi. Vreme merenja temperature je od 1. do 3 sekunde. Ostalo vreme je za dezinfekciju koja je takođe potpuno automatizovana i beskontaktna.

Da li je uređaj lak za korišćenje?

Jeste, jer su logičnim postupkom i predefinisani koraci u radu:
Privi korak je merenje temperature koje počinje onog trenutka kada je korisnik prišao i ušao u fokus kamere.
Drugi korak je dezinfekcija koja se izvodi tako što korisnik kada spusti ruke u deo predviđen za dezinfekciju, senzor automatski pokreće brizgaljke koje raspršuju alkoholni rastvor. Na uređaju će biti ilustrovano uputstvo sa detaljnim instrukcijama u tri koraka.

Da li je precizan u radu i na kojoj daljini?

Uređaj za merenje koristi temperaturni senzor uparen sa duplom kamerom visoke rezolucije sa greškom pri merenju od 0.5℃.  Opcija „Face Recognition“ ili prepoznavanje lica je precizna i kada korisnik na licu ima i zaštitnu masku. Distanca na kojoj se meri temperatura je od 30 do 60cm.

Da li je namenjen i za spoljnu upotrebu?

U prvoj fazi razvoja uređaj je namenjen isključivo za unutrašnju upotrebu dok će u sledećoj seriji biti i opcija za spoljašnu upotrebu.

Da li je aplikacija na srpskom jeziku i da li ima glasovne komande?

Na uređaju je primarni srpski jezik. Na zahtev se može setovati i engleski. Takođe, kompletno glasovno navođenje i audio poruke su na srpskom jeziku.

Da li se uređaj može koristiti sa opcijom prijava/odjava odnosno čekiranje radnika na ulazu?

Pored opcije za merenje temperature uređaj se može kostiti sa sledećim opcijama:
1. Opcija detekcije lica sa i bez maske (upozorava korisnike sa visokom temperaturom da stave masku)
2. Opcija prijave odnosno čekiranja radnika na ulazu (ova opcija može imati uključenu opciju merenja temperature)
3. Opcija otvaranja vrata ili drugih sigurnosnih sistema (korisniku sa viskom temperaturom ili kome kamera nije prepoznala lice jer ga nema u sistemu, neće se otvoriti vrata ili omogućiti korišćenje nekog drugog sistema za koji je potrebna verifikacija)
4. Čuvanje u bazi (na dnevnom ili mesečnom nivou)
5. Opcija u kojoj se isključivo meri temperatura sa isključenim svim ostalim opcijama.

Da li uređaj ima primenu i nakon epidemije?

Uređaj ima veliku primenu i nakon epidemije jer je prevencija od drugih virusnih i zarazno prenosivih bolesti. Pored opcije merenja temperaura, prijave i kontrole korisnika, dezinfekcijom omogućujemo stepen visoke zaštite u mikro sredini: fabrikama, kompanijama, zdravstvenim centrima i drugim bitnim lokacijama. Ovim stvaramo zaštitu na makro planu i povedavamo stepen bezbednosti celoj sredini u kojoj živimo.

Vreme dostave uređaja.

Zavisi od poručene količine i može biti od 20 do 30 dana. Za više detalja molimo Vas da nas kontaktirate.

Da li postoji podrška oko održavanja?

Vreme trajanja garancije iznosi 2 godine od datuma montaže uređaja. Za to vreme Hola Systems Vam stoji na usluzi za sva tehnička i ostala pitanja u vezi uređaja. Ugovorom se mogu definisati određene pogodnosti i obaveze u toku trajanja garancije.

UPOZORENJE: Podaci koje ovaj uređaj pruža ne predstavljaju dijagnozu vašeg zdravlja, već samo meru prevencije radi sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti i otklanjanja rizika za bezbedan i zdrav rad. Podaci su informativnog karaktera ne čuvaju se i u druge svrhe se ne mogu upotrebljavati.

Rezervišite količinu putem emaila ili nas pozovite. Rezervacije se primaju unapred.  Hvala na poverenju.
Pozovite nas